Historie

En toen was er ... KOP

"15 jaar KOP, een feestjaar om nooit te vergeten"

Voor alle duidelijkheid: met KOP wordt niet verwezen naar een product van de beenhouwer, nl. geperste kop, hoofdvlees of hoofdvlakke.

 

KOP staat voor: "KOM OP veur de PLOSJ". Het is geen vereniging, partij of sekte. Het is een vriendengroep die het dorpsleven in Aaigem in de ruime zin van het woord ondersteunt door het organiseren van sociaal-culturele en ontspannende activiteiten. De KOP'ers - vrouwen en mannen - hebben elk op de een of andere manier een link met Aaigemdorp, in de volksmond bekend als “de Plosj”. KOP heeft geen bestuursleden, statuten of huisreglement. Wie wil “aansluiten” kan dat op eenvoudig verzoek.

KOP is spontaan ontstaan eind 2002, nadat een inwoner van Aaigemdorp op een kermiszondag in september toevallig een pint consumeerde in de lokale herberg “’t Aaigems Cafeetje” op de Plosj in Aaigem. Een paar mannen, woonachtig op Aaigemberg, waren op die bewuste zondagochtend ook aanwezig in ’t Aaigems Cafeetje. Voor de duidelijkheid, deze bezoekers van over de beek, die in groep waren afgezakt naar de Plosj, noemen zich de “Bergbokken” en zijn te herkennen aan een rood-witte boerenzakdoek die zij rond de nek dragen.

Op een gegeven ogenblik verlegden de “Bergbokken” zich van herberg en totaal onachtzaam wilde de inwoner van Aaigemdorp én buurman van herberg " ’t Aaigems Cafeetje" met de Bergbokken meewandelen naar de andere drankgelegenheid. Maar dat was buiten de waard gerekend! Want indien hij met de Bergbokken wou meestappen, moest hij, en dit op gebiedende wijs, 10 stappen afstand  houden.

Vanaf dat ogenblik zocht de inwoner van Aaigemdorp (later de officiële Nachtburgemeester van de Plosj) naar een passende repliek. Hij overlegde met een achttal vrienden van het dorp en het antwoord kwam er op de volgende St.-Apolloniakermis in februari 2003.

Tijdens een der duistere nachten in de week voor de kermis brak op een onverklaarbare wijze  “berggeiten-pest” uit op het lager gelegen gehucht Berg.

Door het Feodale Voedselagentschap werd den Berg gehuld in een schutskring. Het instellen van de schutskring leidde niet alleen tot verontrusting op den Berg, maar had ook verstrekkende gevolgen voor de kermisuitstap van de Bergbokken.

‘Brand carnavalswagen in privé werkhal te Aalst, februari 2004’ (Het Nieuwsblad).

Na een juridisch procedureslag blijkt dat alle leden van de carnavalsgroep (feitelijke vereniging) hoofdelijk aansprakelijk zijn en allen mee moeten opdraaien voor de gelden schade.

Dit voorval heeft vele feitelijke verenigingen tot nadenken aangezet, zo ook bij KOP. Hoe kunnen wij onze werking en onze leden hiervan vrijwaren?

Oplossing : het oprichten van een VZW met een minimum aan administratieve verplichtingen.

In augustus 2015 werd KOP AAIGEM VZW opgericht. Met als doel, onze leden te vrijwaren van mogelijke schade claims.

KOP blijft actief en komt het groeiende gezelschap op voor haar geliefde “Plosj”.

Ze houdt daarbij onder andere de gedachte dat “den Berg lager ligt dan de Plosj” levendig.

WHY CHOOSE US?

 

To be, or not to be: that is the question.

Bestaan of niet bestaan, dat moet je je afvragen.

- William Shakespeare -

Bergbokken

Berggeesten

Landries

KOP Aaigem vzw, Aaigemdorp 29, 9420 Erpe-Mere Ondnr: 0634844610 © 2014 | KOP Aaigem - Alle Rechten Voorbehouden