Geschiedenis

En toen was er ... KOP

"20 jaar KOP, een feestjaar om nooit te vergeten"

Voor alle duidelijkheid: met KOP wordt niet verwezen naar een product van de beenhouwer, nl. geperste kop, hoofdvlees of hoofdvlakke.

 

KOP staat voor: “Kom Op veur de Plosj”. De KOP’ers - een vriendengroep van mannen en vrouwen die elk op hun manier een link hebben met Aaigemdorp, in de volksmond bekend als “de Plosj” - ondersteunen het dorpsleven in Aaigem in de ruime zin van het woord, door het organiseren van sociaal-culturele en ontspannende activiteiten. (...)


KOP ontstond spontaan, eind 2002, nadat een inwoner van Aaigemdorp - de illustere Nachtburgemeester van de Plosj - op een kermiszondag in september toevallig een pint consumeerde in de lokale herberg “‘t Aygems Cafeetje”, onder de kerktoren van het prachtige dorp Aaigem. Enkele mannen, woonachtig op Aaigemberg, nuttigden op datzelfde moment ook hun gerstenat in hetzelfde café. Deze mannen, die zichzelf “Bergbokken” noemen, zijn te herkennen aan een rood-witte boerenzakdoek die zij rond hun ietwat dikkere nekken dragen.


Op een gegeven ogenblik verlegden de Bergbokken zich van herberg en zonder enig argwaan wilde de inwoner van Aaigemdorp met de Bergbokken meewandelen naar de andere drankgelegenheid. Maar dat was buiten de waard gerekend! Want indien hij met de Bergbokken wou meestappen, moest hij tien stappen afstand houden.


Vanaf dat ogenblik zocht de Nachtburgemeester naar een passend repliek. Hij overlegde met een achttal vrienden van het dorp en het antwoord kwam er op de volgende Sint-Apolloniakermis in februari 2003. Tijdens één der duistere nachten in de week voor de kermis brak op een onverklaarbare wijze “berggeitenpest” uit op het lager gelegen gehucht Berg. Door het Feodale Voedselagentschap werd den Berg gehuld in een schutskring. Het instellen van de schutskring leidde niet alleen tot verontrusting op den Berg, maar had ook verstrekkende gevolgen voor de kermisuitstap van de Bergbokken. De Bergbokken werden immers sterk beperkt in hun verplaatsingen en dienden grondig ontsmet te worden.


Sindsdien is de groep KOP’ers alleen maar gegroeid en nog gepassioneerder de eer van de Plosj blijven verdedigen. Tal van verenigende activiteiten werden georganiseerd, maar ook de nodige vergeldingsacties richting het gehucht den Berg bleven ontstaan.


In 2015 besloten de leden van KOP een officiële vzw op te richten, zodat het organiseren van activiteiten voor zowel de leden als het publiek kan doorgaan met de nodige verzekeringen. Zo ontstond in augustus 2015 KOP Aaigem vzw.


Twee decennia gingen voorbij sinds het ontstaan van KOP. Ook in 2023 en daarna blijft KOP actief en komt het groeiende gezelschap op voor haar geliefde Plosj. Ze houdt daarbij onder andere de gedachte levendig dat “den Berg lager ligt dan de Plosj”.

WHY CHOOSE US?

 

To be, or not to be: that is the question.

Bestaan of niet bestaan, dat moet je je afvragen.

- William Shakespeare -

Popaaigem

Bergbokken

Berggeesten

Landries